Hubert Strassmaier Schweissmaschinen & Elektrotechnik

Hubert Straßmaier SCHWEISSMASCHINEN | ELEKTROTECHNIK

Name: Hubert Straßmaier

Adresse: Pachschallernstraße 26, 4523 Sierning

Telefon: +43 (0) 664 9070801

Mail: office@strassmaier.at